TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - TỔ CHỨC SỰ KIỆN TIỆC CƯỚI PARK VIEW PALACE

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - TỔ CHỨC SỰ KIỆN TIỆC CƯỚI PARK VIEW PALACE

286 Phạm Văn Đồng, TP Huế, Việt Nam
Điện thoại / Fax: 0234.3818.666 

Hotline: 0935796795
Email: info@parkviewpalace.com
Website: Parkviewpalace.com